Rostislav SLÁDEK

Bakalářská práce

Ekonomické a právní aspekty zavedení společné měny euro v ČR

Economic and legal aspects of the introduction of the euro in the Czech Republic
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na problematiku přijetí evropské měny euro v České republice. Nejprve vymezuje historii evropské integrace ve druhé polovině 20. století a rovněž historii vzniku a zavádění eura. Následně zmiňuje výhody a nevýhody přijetí eura a další související faktory. Vliv faktorů popsaných teoreticky je pak ukázán na několika modelových příkladech - jedná se konkrétně o existenci kurzových …více
Abstract:
The presented work is focused on the issue of adoption of the euro in the Czech Republic. First, it defines the history of European integration in the second half of the 20th century as well as the history of the origin and introduction of the euro. It then mentions the advantages and disadvantages of adopting the euro and other related factors. The influence of the factors described theoretically …více
 

Klíčová slova

euro eurozóna kurzové rozdíly
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. et Ing. Miloš Nový

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÁDEK, Rostislav. Ekonomické a právní aspekty zavedení společné měny euro v ČR. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management