Martin Otáhal

Bakalářská práce

Charakteristika magnetického pole permanentních magnetů

Characteristics of magnetic field of permanent magnet
Anotace:
Tato práce slouží k pochopení základních poznatků a vztahů elektromagnetického pole, s větším zaměřením na magnetickou část. Dále práce poskytuje informace a přehled o permanentních magnetech, a to jak o jejich měření, tak o jejích vlastnostech. Experimentální část této práce se zabývá měřením magnetického pole a jeho jednotlivých složek v okolí permanentních magnetů. V rámci bakalářské práce byla …více
Abstract:
Purpose of this thesis is insight to basic theory of electromagnetic fields, with focus on magnetism. The thesis provides information and introduction to properties and measurement of permanent magnets. The experimental part of this work deals with the measurement of the magnetic field and its individual elements in the vicinity of permanent magnets. In the framework of this thesis appropriate measuring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Michal Lesňák
  • Oponent: Irena Hlaváčová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava