Theses 

Podniková logistika: analýza problému a návrh řešení – Bc. Jan Foltýn

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Jan Foltýn

Bakalářská práce

Podniková logistika: analýza problému a návrh řešení

Business logistics: analysis of a problem in a company and its solution

Anotace: Cílem bakalářské práce Podniková logistika: analýza problému a návrh řešení je analyzovat proces systému řízení zásob ve firmě PODNIK a navrhnout opatření na jeho zlepšení tak, aby pomohly ke splnění naplánovaných úspor v celkové výši zásob pro uzávěrku v roce 2014, zadaných vlastníky společnosti.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Business logistics: analysis of a problem in a company and its solution” is to analyze process of inventory management system in the company PODNIK and suggest measures to improve, in order to help to meet the planned savings in the total amount of inventory for closure in 2014, awarded by the owners of the company.

Klíčová slova: Zásoby, řízení zásob, bezpečnostní zásoby, objednací bod, ABC metoda, lhůta doručení, spotřeba. Inventory, inventory management, safety stock, reorder point, ABC method, lead time, consumption.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 03:59, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz