Monika HULINOVÁ

Bachelor's thesis

Zobrazení muže arivisty ve vybrané tvorbě Guy de Maupassanta a Stendhala

The depiction of an upstart man in the chosen pieces of G. de Maupassant and Stendhal
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem filmového Zobrazení muže arivisty v dílech Guy de Maupassanta a Stendhala. V první teoretické části práce jsou popsány umělecké směry (realismus a naturalismus) a historické události, které ovlivnily jeho vývoj a životy autorů. Druhá část kvalifikační práce zkoumá zobrazení arivisty v románech.
Abstract:
The bachelor's thesis pursues the topic of the depiction of an upstart man in the chosen pieces of G. de Maupassant and Stendhal. The first part of the thesis is dedicated to the artistic movements (the realism and the naturalism), and last but not least the historical events which influenced the development of movements and authors ways of writing. The second part of the bachelor's thesis concerns …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Radka Fridrichová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HULINOVÁ, Monika. Zobrazení muže arivisty ve vybrané tvorbě Guy de Maupassanta a Stendhala. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/