Bc. Romana Kopecká

Diplomová práce

Protein pbHSP70 and its putative role in Plasmodiophora brassicae infection

Protein pbHSP70 a jeho předpokládaná role v infekci Plasmodiophora brassicae
Anotace:
Proteiny teplotního šoku (HSP) byly poprvé objeveny v reakci na teplotní šok, ale nashromážděné důkazy naznačují, že tyto proteiny jsou zapojeny i do různých dalších procesů. Tato práce posuzuje rodiny rostlinných HSP a nastiňuje jejich roli v obraně rostlin. Experimentální část se skládá ze tří samostatných sekcí. První část je bioinformatická analýza, která poskytuje nový pohled na předpokládanou …více
Abstract:
Heat shock proteins (HSPs) were first discovered in the heat shock response, but the accumulated evidence indicates that these proteins are involved in diverse processes. This thesis reviews plant HSP families and outlines their role in plant defence. The experimental part consists of three separate sections. The first part is a bioinformatics analysis and provides new insight into the putative role …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Černý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta