Bc. Romana Kopecká

Master's thesis

Protein pbHSP70 and its putative role in Plasmodiophora brassicae infection

Protein pbHSP70 a jeho předpokládaná role v infekci Plasmodiophora brassicae
Abstract:
Proteiny teplotního šoku (HSP) byly poprvé objeveny v reakci na teplotní šok, ale nashromážděné důkazy naznačují, že tyto proteiny jsou zapojeny i do různých dalších procesů. Tato práce posuzuje rodiny rostlinných HSP a nastiňuje jejich roli v obraně rostlin. Experimentální část se skládá ze tří samostatných sekcí. První část je bioinformatická analýza, která poskytuje nový pohled na předpokládanou …more
Abstract:
Heat shock proteins (HSPs) were first discovered in the heat shock response, but the accumulated evidence indicates that these proteins are involved in diverse processes. This thesis reviews plant HSP families and outlines their role in plant defence. The experimental part consists of three separate sections. The first part is a bioinformatics analysis and provides new insight into the putative role …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martin Černý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta