Bc. Pavel Fousek

Bakalářská práce

Zdokonalení systému externí a interní komunikace společnosti TNT Express v oblasti životního prostředí

Improvement of the external and internal communication system of TNT Express Czech Republic in the sphere of environment
Anotace:
Tato práce pojednává o problematice vlivu společnosti TNT Express na životní prostředí. Autor se v úvodní části zaměřuje na význam ochrany životního prostředí v podnicích a dále pak popisuje implementaci environmentálního systému řízení do společnosti TNT Express. V závěrečné části se věnuje zhodnocení interní a externí environmentální komunikace ve firmě, identifikuje příležitosti k zefektivnění komunikačních …více
Abstract:
This thesis discusses the influence of TNT Express on the environment. Author focuses in the introductory section on the importance of environmental protection in companies and then describes the implementation of environmental management system in TNT Express. The final section presents an evaluation of internal and external environmental communication within the company, identifies opportunities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní