Anna Jelínková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Bariéry pro doprovázení umírajících v domácím prostředí z pohledu sociálních pracovníků

Anotace:
Tato absolventská práce je zaměřená na bariéry pro doprovázení umírajících v domácím prostředí, a to z pohledu sociálních pracovníků. Zabývá se popisem paliativní a hospicové péče jako takové, dále definuje a popisuje jednotlivé bariéry. Dále je problematika podložena kvalitativním výzkumem, který na základě analýzy polostrukturovaných rozhovorů tyto i několik dalších bariér popisuje a srovnává pohled …více
Abstract:
This thesis is focused on barriers to accompany the dying in the home environment, from the perspective of social workers. It deals with the description of palliative and hospice care as such, further defines and describes the individual barriers. Furthermore, the issue is based on qualitative research, which, based on the analysis of semi-structured interviews, describes these and several other barriers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Miroslava Petřeková
  • Oponent: Mgr. Petra Chovancová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc