Bc. Ondřej Zeman

Bachelor's thesis

Webová stránka Společenství vlastníků jednotek

Website of Association of unit owners
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou vytvoření webové stránky pro Společenství vlastníků jednotek. Cílem je vytvoření funkční aplikace, která usnadní činnost Společenství vlastníků jednotek. Navržená webová stránka umožňuje zveřejňovat listiny, vkládat ankety nebo diskusi členů nad jednotlivými tématy. Pro vytvoření webové stránky byl použit redakční systém WordPress, CSS preprocessor SASS a MySQL databáze …more
Abstract:
This work deals with creating a website of the Association of Unit Owners. The aim is to create a website that will help run the Association of Unit Owners. On the designed web site it is possible to publish documents, insert polls or discuss each topic. Blogging tool WordPress, CSS preprocessor SASS and MySQL database were used for making the website. All technologies are described below.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zeman, Ondřej. Webová stránka Společenství vlastníků jednotek. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Information Technology