Bc. Ondřej Zeman

Bakalářská práce

Webová stránka Společenství vlastníků jednotek

Website of Association of unit owners
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou vytvoření webové stránky pro Společenství vlastníků jednotek. Cílem je vytvoření funkční aplikace, která usnadní činnost Společenství vlastníků jednotek. Navržená webová stránka umožňuje zveřejňovat listiny, vkládat ankety nebo diskusi členů nad jednotlivými tématy. Pro vytvoření webové stránky byl použit redakční systém WordPress, CSS preprocessor SASS a MySQL databáze …více
Abstract:
This work deals with creating a website of the Association of Unit Owners. The aim is to create a website that will help run the Association of Unit Owners. On the designed web site it is possible to publish documents, insert polls or discuss each topic. Blogging tool WordPress, CSS preprocessor SASS and MySQL database were used for making the website. All technologies are described below.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zeman, Ondřej. Webová stránka Společenství vlastníků jednotek. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie