Peter Ochodnický

Bakalářská práce

Konanie vo veciach priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Proceedings in cases of traffic violations against the safety and smoothness of road traffic
Abstract:
Expansion of transport brings the negative phenomena too. The most significant are the increased road accidents, a growing number of killed and wounded, great material damage and, finally, widespread devastation of the environment. Bachelor's thesis deals with the procedure in cases of traffic violations against the safety and smoothness of road traffic which is resulting from the current state of …více
Abstract:
Rozvoj dopravy prináša so sebou i negatívne javy. Najzávažnejšími sú zvýšená nehodovosť na cestách, rastúci počet usmrtených a zranených, veľké hmotné škody a v neposlednom rade aj rozsiahla devastácia životného prostredia. Bakalárska práca sa zaoberá problematikou konania vo veciach priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, vyplývajúcou z aktuálneho stavu legislatívy v danej oblasti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Miroslav Hrášok
  • Oponent: JUDr. Mgr. Monika Dubjel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře