Peter Ochodnický

Bachelor's thesis

Konanie vo veciach priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Proceedings in cases of traffic violations against the safety and smoothness of road traffic
Abstract:
Expansion of transport brings the negative phenomena too. The most significant are the increased road accidents, a growing number of killed and wounded, great material damage and, finally, widespread devastation of the environment. Bachelor's thesis deals with the procedure in cases of traffic violations against the safety and smoothness of road traffic which is resulting from the current state of …more
Abstract:
Rozvoj dopravy prináša so sebou i negatívne javy. Najzávažnejšími sú zvýšená nehodovosť na cestách, rastúci počet usmrtených a zranených, veľké hmotné škody a v neposlednom rade aj rozsiahla devastácia životného prostredia. Bakalárska práca sa zaoberá problematikou konania vo veciach priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, vyplývajúcou z aktuálneho stavu legislatívy v danej oblasti …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: JUDr. Miroslav Hrášok
  • Reader: JUDr. Mgr. Monika Dubjel

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking