Bc. Naděžda Fořtová

Diplomová práce

Fenomén církevních památek na Písecku jako potenciál cestovního ruchu

The phenomenon of ecclesiastical monuments in Písek as potential of tourism
Anotace:
Diplomová práce je věnována liturgickým památkám, které jsou zapojeny do projektu Otevřené brány píseckých kostelů a nabízejí návštěvníkům možnost nahlédnout do interiérů i v době, kdy kostely nejsou veřejnosti běžně přístupné. Teoretická část definuje pojmy z oblasti kulturního dědictví a cestovního ruchu a vzájemné interakce mezi památkami a turismem. Zároveň je východiskem pro praktickou část, jenž …více
Abstract:
The diploma thesis is devoted to liturgical monuments, which are involved in the project Open Gate of Písek churches and offer visitors the opportunity to look into the interiors even when churches are not open to the public. The theoretical part defines terms from the area of cultural heritage and tourism and mutual interaction between monuments and tourism. At the same time, it is the starting point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Astrida Peruthová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS