Mgr. Petra Poláková

Bakalářská práce

Plavání kojenců a batolat

The sucklings and toddlers swimming
Anotace:
ANOTACE Autor: Petra Poláková Název práce: Plavání kojenců a batolat Typ práce: Bakalářská práce Klíčová slova: Kojenci a batolata, plavání, vývoj, význam, metodika, abeceda potápění, otužování Obsah práce: Cílem práce bylo zdůvodnit prospěšnost plavání kojenců a batolat, a zároveň poukázat na skutečnost, že plavání kojenců a batolat má vliv na rozhodování rodičů o účasti jejich dětí na dalších pohybových …více
Abstract:
ABSTRACT Author: Petra Poláková Name of thesis: The sucklings and toddlers swimming Type of thesis: Bachelor thesis Key words: Sucklings and toddlers, swimming, development, importance, methodics, alphabet of diving, hardening Subject of thesis: The aim of this thesis was giving reasons for useful of sucklings and toddlers swimming and simultaneously refer to the fact that this swimming has an influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2008
  • Vedoucí: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek