Theses 

Problematika slumů a možnosti jejího řešení na příkladu Keni – Tereza Faltisová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Tereza Faltisová

Diplomová práce

Problematika slumů a možnosti jejího řešení na příkladu Keni

The issue of slums and its possible solutions (the example of Kenya)

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku eliminace slumů v africké Keni. Ta v současnosti čelí obrovské výzvě -- zlepšení kvality života obyvatel slumů. I přes velké množství snahy vyvinuté na podporu slumů je situace v Keni nadále problematická a zdejší slumy se již rozrostly do takových rozměrů, že jim není lehké účinně, udržitelně a dlouhodobě pomoci. Diplomovou práci jsem rozdělila do třech na sebe navazujících kapitol. První kapitola je zaměřena na aktuální situaci v Keni. Zabývám se v ní zejména ekonomickým, politickým a sociálním vývojem země. Ve druhé kapitole charakterizuji slumy, jejich historii, přibližuji život jejich obyvatel a zamýšlím se nad příčinami jejich vzniku a následného dynamického rozrůstání. Třetí kapitola je pak zaměřena na samotné keňské slumy a konkrétní projekty, které se věnují řešením problematiky jejich eliminace. Mým hlavním cílem je pojmenovat příčiny, které vedou ke vzniku slumů, dále analyzovat, jakým způsobem je problematika slumů v Keni řešena, zda jsou konkrétní projekty efektivní a dlouhodobě udržitelné a také to, zda je vůbec možné situaci v keňských slumech dlouhodobě a udržitelně zlepšit.

Abstract: This thesis is focused on the elimination of slums in Kenya. It is currently facing a huge challenge - improving the quality of life of slum dwellers. Despite the large amount of efforts developed to promote the slums in Kenya, the situation remains problematic and local slums has already grown to such proportions that it was not easy efficient and sustainable. Thesis is divided into three subsequent chapters. The first chapter focuses on the economic, political and social situation in Kenya. In the second chapter I explain term slum, it's history, the life of slum dwellers and I also think about causes of their origin and subsequent dynamic urban sprawl. The third chapter is focused on the actual Kenyan slums and projects dedicated to tackle the challenges of their elimination. My goal is to identify the causes that lead to the extension of slums. Further I want to analyze how the issue of slums in Kenya is solved and whether these projects are effective and sustainable.

Klíčová slova: UN-HABITAT, Kibera, Keňa, urbanizace, slum, chudoba

Keywords: slum, UN-HABITAT, Kibera, Kenya, urbanization, poverty

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: Petr Pavlík
  • Oponent: Vladimír Jeníček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44582

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 04:41, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz