Bc. Martina Bartošová

Diplomová práce

Veřejná volba v České republice

Public Choice in the Czech Republic
Anotace:
Veřejná volba je proces, kterým se individuální preference spojují do kolektivních rozhodnutí. Jedná se o agregaci velkého množství hlasů do jediného rozhodnutí. Diplomová práce přináší shrnutí teorie veřejné volby. Je popsána volební procedura v České republice ve vztahu k příslušným legislativním předpisům, používané metody pro přepočet hlasů v ČR, úloha Českého statistického úřadu při volbách. Jsou …více
Abstract:
Public choice is a process which couples individual preferences into collective decisions. It is the aggregation of big amount of votes into one decision. This thesis offers the summary of public choice theory. The electoral procedures in the Czech Republic in relation to corresponding legal enactments, the methods of votes conversion used in the Czech Republic and the role of the Czech Statistical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Ing. Radim Roudný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartošová, Martina. Veřejná volba v České republice. Pardubice, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní