Bc. Lukáš Vrba

Master's thesis

Akutní efekt statického a dynamického strečinku na vybrané silové výkony

Acute effect of static and dynamic stretching on the selected power performances
Anotácia:
Naše diplomová práce má za cíl porovnat akutní efekt statického a dynamického strečinku na vybrané silové výkony. Pro praktickou část jsme vytvořili zásobník cviků statického i dynamického strečinku, který jsme aplikovali před samotným měřením. Získané výsledky jsme vyhodnotili a ověřili správnost hypotéz. V teoretické části práci se stručně zabýváme pohybovými schopnostmi a testováním pohybových schopností …viac
Abstract:
Our thesis aims to compare the acute effects of static and dynamic stretching on the selected power performance. For practical part, we created a stack of static and dynamic stretching, which we applied before the measurement. The obtained results were evaluated and verified the hypothesis. The theoretical part briefly deal with physical abilities and testing of physical abilities. Most space is devoted …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedúci: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií