Lucie Hilgartová

Bachelor's thesis

Aplikace modelů organizačního designu na družstvo zaměstnávající invalidy

Application of organization design models upon a company employing handicapped people
Abstract:
Tato bakalářská práce má za úkol aplikovat tři modely organizačního designu na družstvo zaměstnávající invalidy a vyvodit z nich závěry. Zaměří se na modely Six-box model, McKinsey 7S a Mintzbergův model. V první části jsou tyto modely rozebrány z teoretického úhlu pohledu. Je zde popsáno, jak fungují a jak by se měly aplikovat. V další části jsou jednotlivé modely aplikovány na družstvo, které je …more
Abstract:
This bachelor thesis objective is to apply three models of organization design upon a company employing handicapped people and to draw conclusion from them. The thesis concentrates specifically on Six-Box Model, McKinsey 7S Model and Mintzberg's Model. In the first part of this thesis, models are looked upon from theoretical point of view. It is described how they function and how they are supposed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2012
  • Supervisor: Felipe Martínez
  • Reader: Jaromír Konečný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33138

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.