František PERSONA

Bakalářská práce

Tělesné složení a pohybová aktivita u dětí středního školního věku v Oseku

Body composition and physical activity by youth in Osek
Anotace:
Cílem této práce je přispět k řešení problematiky tělesného složení a pohybové aktivity u dětí středního školního věku v Oseku. Sledovali jsme čtyřicet dětí středního školního věku 14. let. Jednalo se o dvacet děvčat a dvacet chlapců. Tento výzkum byl realizovaný v hodinách tělesné výchovy. Mezi metody, které jsme zvolili, patří bioelektrická impendance, body mass index a dotazníkové šetření, které …více
Abstract:
The aim of this work is to contribute to solving the problems of body composition and physical activity among by youth in Osek. There were observed forty 14 years old children, twenty girls and twenty boys. This research was realized at primary school in Osek. There were used free different methods in this work bioelectric impendence, body mass index and questionnaire survey focused on physical activity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Nosek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PERSONA, František. Tělesné složení a pohybová aktivita u dětí středního školního věku v Oseku. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta