František PERSONA

Bachelor's thesis

Tělesné složení a pohybová aktivita u dětí středního školního věku v Oseku

Body composition and physical activity by youth in Osek
Abstract:
Cílem této práce je přispět k řešení problematiky tělesného složení a pohybové aktivity u dětí středního školního věku v Oseku. Sledovali jsme čtyřicet dětí středního školního věku 14. let. Jednalo se o dvacet děvčat a dvacet chlapců. Tento výzkum byl realizovaný v hodinách tělesné výchovy. Mezi metody, které jsme zvolili, patří bioelektrická impendance, body mass index a dotazníkové šetření, které …more
Abstract:
The aim of this work is to contribute to solving the problems of body composition and physical activity among by youth in Osek. There were observed forty 14 years old children, twenty girls and twenty boys. This research was realized at primary school in Osek. There were used free different methods in this work bioelectric impendence, body mass index and questionnaire survey focused on physical activity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martin Nosek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PERSONA, František. Tělesné složení a pohybová aktivita u dětí středního školního věku v Oseku. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta