Ing. Petr NOVÁK

Disertační práce

Problematika řízení a alokace režijních nákladů v podmínkách výrobních podniků

The Problems of Overhead Costs Controll and Allocation in Manufacturing Companies` Conditions
Anotace:
Předložená disertační práce řeší problematiku nákladového řízení a alokace režijních nákladů. Hlavním cílem práce je zmapování současné situace problematiky alokace režijních nákladů a využití moderních metod řízení a kalkulací nákladů v podmínkách výrobních podniků, provedení analýzy vývoje a struktury režijních nákladů a vytvoření jednoduchého návodu, jak na základě hlavních zásad a principů efektivně …více
Abstract:
This dissertation thesis submission resolves the problems and issues relating to cost control management and the allocation of overhead costs. The key aim of the dissertation is to map the current situation regarding the problems and issues relating to the allocation of overhead costs and the utilisation of modern management methods and cost calculation in the prevailing conditions in manufacturing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2009
Zveřejnit od: 31. 8. 2009
Identifikátor: 13569

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Petr. Problematika řízení a alokace režijních nákladů v podmínkách výrobních podniků. Zlín, 2009. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 08. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 8. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika