Dan CHAROUSEK

Bachelor's thesis

Virtualizace webového vývojového prostředí

Virtualization of web development environment
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá využitím virtualizačních technik při vývoji softwaru a jeho následného nasazení do produkčního prostředí. Byť se jedná v jádru o obecný koncept aplikovatelný téměř na libovolnou oblast vývoje softwaru, problematika je demonstrována v prostředí webových aplikací, neboť je autorovi nejbližší a má s ním praktické zkušenosti. První kapitola definuje proces virtualizace a ukazuje …viac
Abstract:
In this work I cover usage of virtualization techniques during software development and following deployment to the production environment. Even though this concept is generally applicable in any aribitrary area of software development, it will be shown in the web environment which I have most experience with. First chapter defines process of virtualization and shows its usage. Second chapter covers …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHAROUSEK, Dan. Virtualizace webového vývojového prostředí. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta