Jakub KRŮTA

Bachelor's thesis

Konflikt v Jemenu: občanská válka nebo zástupný konflikt?

Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu konfliktu v Jemenu a snaží se odpovědět na otázku, zda se jedná o občanskou válku nebo zástupný konflikt. Prostřednictvím historického rozboru, analýzy účastníků a jejich motivací a charakteru konfliktu se práce snaží objasnit složitou dynamiku tohoto konfliktu. Cílem práce je formulovat hypotézu, která bude postavena na analýze faktů. Výsledkem této práce bude …viac
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on analyzing the conflict in Yemen and seeks to answer the question of whether it is a civil war or a proxy conflict. Through historical analysis, examination of the participants and their motivations, and characterization of the conflict, the thesis aims to elucidate the complex dynamics of this conflict. The goal of the thesis is to formulate a hypothesis based on factual …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2024
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Miroslav Plundrich

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRŮTA, Jakub. Konflikt v Jemenu: občanská válka nebo zástupný konflikt?. Plzeň, 2024. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/