Michal Korytář

Master's thesis

Návrh řešení statické dopravy a organizace dopravy v sídlišti Lazce v Olomouci

Solution Proposal for Static Traffic and Traffic Organization in the Urban Settlement Lazce of Olomouc
Anotácia:
Michal Korytář, Bc. Návrh řešení statické dopravy a organizace dopravy v sídlišti Lazce v Olomouci. Diplomová práce. Vysoká škola Báňská- Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Ing. Karel Zeman. Tématem této práce je řešení statické dopravy na části území v sídlišti Lazce v Olomouci. S přibývajícím počtem vozidel dnes vzniká stále větší poptávka po ploše, která je vhodná pro odstavování a parkování …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with solution of static traffic in part of area in neighbourhood Lazce in Olomouc city. With accruing number of cars is creating demand by place that is useful for parking. Diploma thesis will deal with solution of these problem by parking on on consolidate flate so ground and parking and parking by automatic systems. Part of thesis will be evaluation and contrasting by above …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedúci: Karel Zeman
  • Oponent: Jiří Urbaník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Master programme / odbor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby