Theses 

Islám a islámský fundamentalismus – Bc. Adam HUSSIAN

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Politics / European Studies Focusing on European Law

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Adam HUSSIAN

Master's thesis

Islám a islámský fundamentalismus

Islam and islamic fundamentalism

Anotácia: Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku islámu a islámského fundamentalismu. Práce vychází z toho, že islámský fundamentalismus je komplexním společenským a politicko-ideologickým fenoménem a projevem islámského reformismu. Práce vychází jak české, tak i zahraniční odborné literatury. První část práce se věnuje klíčovému pojmu - fundamentalismu a historickému a ideologickému kontextu islámského fundamentalismu. Fundamentalismus je dále zasazen do širších souvislostí. V další části jsou rozebrána islámská obrodná hnutí. Závěrečná část práce se pokouší zmapovat kořeny daného jevu a zmapovat postoje, které převládají v euro-americkém světě.

Abstract: This thesis focuses on the issues of Islam and Islamic fundamentalism. The work is based on the fact that Islamic fundamentalism is a complex social and political-ideological phenomenon and an expression of Islamic reformism. The work is based on both Czech and foreign literature. The first part describes the key the concept of - fundamentalism and historical and ideological context of Islamic fundamentalism. Fundamentalism is also set in a broader context. The next section analyzes the Islamic revivalist movement. The final part is trying to chart the roots of the phenomenon and the attitudes that prevail in the Euro-American world.

Kľúčové slová: chalífát, islám, islámský fundamentalismus, salafíja, sunna, ší'a, 'ulamá, umma, wahhábismus

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2012
  • Zverejniť od: 23. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: JUDr. Petr Osina, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.2.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 2. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

HUSSIAN, Adam. Islám a islámský fundamentalismus. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 6. 2019 00:54, 24. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz