Ing. Viktor Pecha

Diplomová práce

Vymezení relevantního trhu veřejné hromadné dopravy na trase Ostrava – Opava

Defining the relevant market for public transport on the route Ostrava – Opava
Anotace:
Cílem diplomové práce je vymezit relevantní trh veřejné hromadné dopravy na trase Ostrava - Opava. První část tvoří důležitá východiska k vymezení relevantního trhu. Ve druhé části je charakterizována trasa Ostrava - Opava. Třetí část je zaměřena na spotřebitelský průzkum a samotné vymezování relevantního trhu.
Abstract:
The aim of submitted master’s thesis is defining the relevant market for public transport on the route Ostrava - Opava. In the first part there are mentioned fundamental points for defining the relevant market. In the second part there is characterized the route Ostrava - Opava. The third part is focused on the consumer survey and defining the relevant market.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta