Daniel Valuška

Diplomová práce

Hospodaření s nemovitým majetkem AČR po roce 1989 v Ústeckém kraji

Management of real estate property of the army of the Czech Republic after 1989 in the Ústí region
Anotace:
Listopad 1989 přinesl politické změny v naší zemi, na které následovaly transformace v hospodářství i v oblasti veřejné správy. Byla oslabena moc státu, naopak posiluje územní samospráva a soukromý sektor. Mění se celá struktura státní moci, výrazně se mění armáda, která nejprve v roce 1993 reguluje povinnou základní vojenskou službu a k 1. 1. 2005 ji zcela ruší. Pro armádu tak od počátku devadesátých …více
Abstract:
November 1989 brought political changes in our country, followed by transformations in the economy and in public administration. The power of the state has been weakened, while territorial self-government and the private sector are strengthening. The whole structure of state power is changing, the army is changing significantly, which in 1993 regulates compulsory basic military service and abolishes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa