Bc. Lenka Ptáčková

Diplomová práce

Informovanost seniorů s onemocněním diabetes mellitus 2.typu v regionu Kroměřížska

Awareness of the seniors with type 2 diabetes mellitus in the Kroměříž region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá informovaností seniorů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu v regionu Kroměřížska. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část charakterizuje onemocnění diabetes mellitus a jeho komplikace. Praktická část je zaměřena na vyhodnocení dotazníkového šetření, které mapovalo informovanost seniorů s diabetem mellitem 2. typu. Součástí praktické části práce je statistické …více
Abstract:
The thesis deals with awareness of older people with diabetes mellitus 2nd type in the Kroměříž region. The work is divided into two parts. The theoretical part characterizes the diabetes mellitus and its complications. The practical part is focused on the results of the questionnaire survey. Part of the practical part is to test the statistical hypothesis in dependence on gender, age, education, place …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Dana Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta