MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Disertační práce

Paliativní péče u neonkologických onemocnění

Palliative care for patients with non-oncologic diseases
Anotace:
Hlavním cílem práce je upozornit na existenci významné skupiny pacientů (počtem i ze zdravotně-ekonomického a organizačního hlediska), u nichž vývoj onemocnění vyžaduje zavedení modelu specializované paliativní péče. I když se tato neonkologických onemocnění dotýká z více jak 60%, ani v zemích jako např. Velká Británie není dosud této skupině v dostatečné míře poskytována - většinou s důsledkem snížení …více
Abstract:
The main object of my thesis is to point out the existence of patient group with advanced non-oncologic disease who needs specialized palliative care (more than 50% of all). But also in countries like England there is not provided non-oncologic palliative care sufficiently. The reasons are as medical as in management of care. The main problem is more difficulties in predictability of prognosis and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2009
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta