Bc. Maroš Vojt

Diplomová práce

Kompetenčný profil vybranej profesie v hotelníctve alebo cestovnom ruchu

Competence profile of choosen profession in hospitality or tourism
Abstract:
VOJT, Maroš. Competent profile of chosen position in hospitality or tourism [Master´s Dissertation] The institute of Hospitality Management The title of my thesis is the Competency profile of certain profession in hospitality or tourism. This theme offers a new perspective on the features and capabilities a good manager should have. Within the fulfillment of the objective of this thesis is the work …více
Abstract:
VOJT, Maroš. Kompetenčný profil vybranej profesie v hotelníctve alebo cestovnom ruchu. [Diplomová práca] Vysoká škola hotelová. Praha 2015 Názov mojej diplomovej práce je kompetenčný profil vybranej profesie v hotelníctve alebo cestovnom ruchu. Táto téma ponúka nový pohľad na to, aké vlastnosti a schopnosti má dobrý manažér mať. V rámci naplnenia cieľa diplomovej práce je práca rozdelená do dvoch častí …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství