Bc. Věra Otrubová, DiS.

Bakalářská práce

Rozdíly vyhláškového oceňování nemovitých věcí v porovnání s pohledem bank

Differences in Valuation Ordering of Real Estates Compared to Views of Banks
Anotace:
Tématem a cílem bakalářské práce je vystihnout základní rozdíly mezi oběma přístupy v oceňování a zhodnocení oceňování podle předpisu z pohledu bank. V práci popisuji jednotlivé metody, rozdíly a také změny, které přinesla do oboru oceňování rekodifikace občanského práva. V praktické části je vybraná nemovitá věc oceněna oběma přístupy včetně vyhodnocení rozdílů obou metod, dále pak ocenění komerčního …více
Abstract:
The theme and aim of the Bachelor thesis is to distill the fundamental differences between the two approaches in the valuation and assessment of measurement in accordance with the regulation of banks. In the presented work I describe the individual methods, the differences and changes introduced to valuation by the amended Civil Code. In the practical part of the work, a selected estate is valued using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Zídek
  • Oponent: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku