Kamran Mamedov

Master's thesis

Risk management in financail institutions with a focus on internal processes

Risk management in financial institutions with a focus on internal processes
Anotácia:
Práce se zabývá interními procesy probíhajícími ve finančních institucích, zejména s důrazem na procesy související s vnitřní kontrolou a řízením rizik. Cílem práce je prozkoumat strukturu a úlohu procesů interního auditu ve finančních institucích; analyzovat slabé stránky a možné hrozby ve vztahu k řízení rizik a vypracovat příslušná doporučení pro zvýšení efektivity procesů interního auditu. Částečným …viac
Abstract:
The thesis deals with internal processes taking place in financial institutions, especially with emphasis on processes related to internal control and risk management. The aim of the thesis is to investigate the structure and the role of the internal audit processes in financial institutions; to analyse weaknesses and possible threats in relation to risk management, and to come up with relevant recommendations …viac
 

Kľúčové slová

audit Basel III FATF

Keywords

Basel III FATF Audit
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2018
  • Vedúci: Josef Taušer
  • Oponent: Štěpán Müller

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74628

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities

Práce na příbuzné téma