Miroslav HLAVÁČ

Bakalářská práce

Štěpící linie v irském stranickém systému

Cleavages in the Irish party system
Anotace:
Moderní irský stranický systém se začal formovat na počátku 20. století a hlavním tématem tehdejší irské politické reprezentace byla nezávislost Irska na Velké Británii. Politické strany, které vznikly na základě tohoto sporu o nezávislost přetrvaly až do současnosti, přestože otázka nezávislosti není již dlouhá léta aktuální. Někteří vědci proto uvádějí, že je irský stranický systém deviantní, jelikož …více
Abstract:
Modern Irish party system began to take shape in the early 20th century and the main theme of the Irish political representation was the independence of Ireland from Great Britain. The political parties that emerged from this dispute for independence have lasted until today, although a question of independence has not been current for many years. Some scientists therefore argue that the Irish party …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLAVÁČ, Miroslav. Štěpící linie v irském stranickém systému. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie