Ing. Silvia Balejčíková

Bachelor's thesis

Efektivita nástrojů výběrového řízení ve vybraném podniku

Effectiveness of the recruitment and selection tools in a specific company
Abstract:
The subject of this thesis is the process of recruitment and selection of employees, and the evaluation of this process. The theoretical part of the thesis describes individual parts of the process – identification of the need to hire new employees, methods of sourcing and selecting employees, and the final decision. Conclusion of the theoretical part deals with the options of evaluation of the process …more
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce je proces získavania a výberu pracovníkov a hodnotenie jeho efektivity. Teoretická časť práce približuje jednotlivé časti tohto procesu, od identifikácie potreby prijatia nového pracovníka, cez metódy získavania a výberu až po záverečné rozhodnutie. V závere teoretickej časti sú opísané možnosti hodnotenia efektivity výberového konania. V praktickej časti práce je priblížené …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2015
  • Supervisor: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta