Bc. Gabriela Švancarová

Diplomová práce

Edukace jedinců s postižením

Education of Disabled Persons
Anotace:
Edukace jedinců s postižením se zabývá výchovou a vzděláváním žáků se speciálně vzdělávacími potřebami v základní škole speciální. Práce je rozdělena do čtyř kapito. Tři kapitoly jsou teoretické, jedna je praktická. V první kapitole jsou vymezeny pojmy mentální postižení, klasifikace, etiologie. Druhá kapitola se zabývá legislativou, třetí kapitola popisuje holandské školství a terapie v Holandsku …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with education of pupils with mental retardation. The thesis is divided into 4 chapters. Three chapters are theoretical and one is practical. In the first chapter are defined the terms: mental retardation, classification, etiology. The second theoretical chapter deals with the legislation. The third chapter is devoted to the special schools in Holland and in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta