Bc. Lukáš Sadlek

Bakalářská práce

Určení dopadu zneužití zranitelnosti na systém

Vulnerability Exploit Effect Categorization
Anotace:
Táto bakalárska práca sa zaoberá kategorizáciou dopadu zneužitia zraniteľnosti na základe dát z National Vulnerability Database. Najprv predstavujeme zdroje informácií o zraniteľnostiach a s témou súvisiace pojmy, ktoré boli použité v našom výskume - Common Vulnerabilities and Exposures, Common Weakness Enumeration, Common Vulnerability Scoring System, Common Platform Enumeration a National Vulnerability …více
Abstract:
In this bachelor’s thesis, we propose a way how to categorize an effect of a vulnerability exploit based on the vulnerability data from the National Vulnerability Database. At first, we describe the vulnerability information sources and topic-related terms that were used in our research – the Common Vulnerabilities and Exposures, the Common Weakness Enumeration, the Common Vulnerability Scoring System …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Jana Komárková
  • Oponent: Mgr. Martin Laštovička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma