Bc. René Wodecki

Master's thesis

Using pop songs to improve pronunciation in the EFL classroom

Using pop songs to improve pronunciation in the EFL classroom
Abstract:
Tato práce se zabývá využitím populárních písní v hodinách anglického jazyka a jejich vlivem na výslovnost žáků. Práce nejen představuje výslovnost z různých úhlů, ale také navrhuje několik nápadů, jak využít písně v hodinách za účelem zdokonalení výslovnosti u žáků. Teoretická část popisuje hlavní aspekty výslovnosti a jejich nepostradatelnost ve výuce. V této části jsou taktéž popsány zásadní důvody …more
Abstract:
This diploma thesis deals with using pop songs in the EFL classroom and their impact on students’ pronunciation. It not only introduces pronunciation from various perspectives but also suggests some ideas how to use songs in the lessons in order to develop students’ pronunciation. The theoretical part describes the main aspects of pronunciation and the reasons for teaching them. Moreover, it depicts …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2015
  • Supervisor: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jaroslav Suchý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language