Theses 

Vnitropodniková komunikace ve firmě zaměřené na strojírenství – Bc. Eva JANALÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Sociální pedagogika

Bc. Eva JANALÍKOVÁ

Diplomová práce

Vnitropodniková komunikace ve firmě zaměřené na strojírenství

Internal Communication Company Focused on Mechanical Engineering

Anotace: Předmětem této diplomové práce popsat a zachytit interní komunikaci u dvou skupin managementu (svářečských technologů a svářečských inženýrů) na pracovištích strojírenského průmyslu. V teoretické části práce předkládám výklad základních pojmů komunikace, jak nás v komunikaci ovlivňuje společnost, popisuji komunikaci jako model, členění komunikačních bariér, zvláštnosti komunikace. V praktické části předkládám výzkumný problém a stanovený výzkumný cíl jak vnímají komunikaci pracovníci managementu dle organizační struktury. K výzkumnému cíli byly stanoveny i dva podcíle a vysloveny tři hypotézy. Hypotézy byly statisticky ověřovány podle výsledků získaných z dotazníkového šetření. V závěru práce předkládám shrnutí všech výsledků.

Abstract: The subject of this thesis describe and capture the internal communication among two groups Management (welding technologists and welding engineers) at workplaces engineering industry. In the theoretical part I present an interpretation of basic concepts of communication, how communication affects our society, describing communication as a model, breakdown of communication barriers, peculiarities of communication. In practical part the research problem and set the research goal is perceived as communications personnel management according to the organizational structure. The research objectives were set and two sub-goals and three hypotheses expressed. Hypotheses were statistically validated by the results obtained from the questionnaire. In conclusion, I present a summary of all results

Klíčová slova: vnitrofiremní komunikace, komunikační bariéry, komunikační zvláštnosti, organizace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015
  • Zveřejnit od: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41686 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

JANALÍKOVÁ, Eva. Vnitropodniková komunikace ve firmě zaměřené na strojírenství. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 15:46, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz