Bc. Eva HRNEČKOVÁ

Diplomová práce

Návrh pracovních listů pro výuku matematiky se zaměřením na vzdělávací okruh Závislosti, vztahy a práce s daty na 2. stupni základních škol

Designing worksheets for teaching Mathematics focusing on relationships and data processing for elementary school upper level
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tematickým okruhem Závislostmi, vztahy a prací s daty, který patří do Matematiky a jejích aplikací v Rámcovém vzdělávacím programu. Tento okruh je nedílnou součástí matematiky, ale i běžného života. V běžném životě se totiž setkáváme s různými situacemi, kde poznáváme a zjišťujeme různé typy závislostí či změn, které se dají popsat matematickými modely. Práce je rozdělena …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the thematic circuit of Dependencies, relations and work with data that belongs to Mathematics and its applications in the Framework Educational Program. This circuit is an integral part of mathematics but also of everyday life. In everyday life, we encounter different situations where we recognize and identify different types of dependencies or changes that can be described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Hana Štěpánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRNEČKOVÁ, Eva. Návrh pracovních listů pro výuku matematiky se zaměřením na vzdělávací okruh Závislosti, vztahy a práce s daty na 2. stupni základních škol. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Mn-Inn

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4rk69s 4rk69s/2
10. 4. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
10. 4. 2018
Bulanova, L.
11. 4. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.