Theses 

Analýza systému odměňování ve firmě XYZ, a.s. na základě komparace se systémem odměňování ve firmě Baťa, a.s. do roku 1945 – Monika Blešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku

Monika Blešová

Bakalářská práce

Analýza systému odměňování ve firmě XYZ, a.s. na základě komparace se systémem odměňování ve firmě Baťa, a.s. do roku 1945

An Analysis of Remuneration in Company XYZ, a.s. Based on Comparison with the Remuneration System in the Company Bata, a.s. until 1945

Anotace: Předmětem bakalářské práce je analýza systému odměňování ve firmě XYZ, a.s. na základě komparace se systémem odměňování ve firmě Baťa, a.s. do roku 1945 a je rozdělena na dva základní celky. Teoretická část se zabývá základními pojmy, které s daným tématem souvisí, jako například mzda, plat, motivace, hodnocení pracovníků, zaměstnanecké výhody a jaké formy mezd se v současné době využívají. Praktická část popisuje systém odměňování ve firmě XYZ, a.s. a jeho srovnání se systémem odměňování ve firmě Baťa, a.s. Na základě zjištěných výsledků jsou v závěru vysloveny návrhy a doporučení pro firmu XYZ, a.s.

Abstract: This bachelors work analyses of remuneration in company XYZ, a.s. on comparison with the Remuneration System in the Company Bata, a.s. until 1945 and is dividend into two parts. The theoretical section deals with the basic concepts that relate to the topic - such as wages, salary, motivation, evaluation of employees, employee benefits and payroll forms which are currently used. The practical part describes the remuneration system XYZ, a.s. and it is comparison with the remuneration system in the company Bata, a.s. Based on the results, the conclusions expressed in the proposals and recommendations for the company XYZ, a.s.

Klíčová slova: Odměňování, mzda, motivace, zaměstnanecké výhody, mzdové formy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Gabriela Končitíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35763 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Blešová, Monika. Analýza systému odměňování ve firmě XYZ, a.s. na základě komparace se systémem odměňování ve firmě Baťa, a.s. do roku 1945. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 19:48, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz