Bc. Johana Kotišová

Diplomová práce

Mediální konstrukce apokalypsy: Halleyova kometa a konec mayského kalendáře optikou diskurzivní analýzy

Media Construction of Apocalypse: Halley's Comet and the End of Mayan Calendar from the Viewpoint of Discourse Analysis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem apokalyptických predikcí v médiích: způsobem jejich diskurzivní konstrukce a některými z funkcí, které mediální reprezentace apokalyptických vizí mohou plnit. Teoretický background tvoří vybrané koncepty Jungovy analytické psychologie, historický kontext apokalyptických vizí včetně současných historicko-sociologických teorií kolapsu, antropologické konceptualizace …více
Abstract:
The diploma thesis deals with apocalyptic predictions in media, the way of their discoursive construction and some of the predictions´ potential functions. Theoretical background of the thesis consists of selected Jungian concepts and historical context of apocalyptic predicitions, including recent historical-sociological theories of collapse. In addition, the research is theoretically based on anthropological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií