David MILLAR

Bakalářská práce

Rozvoj a význam dopravní sítě v Ústeckém kraji

The development and importance of the transport network in the Ústí region
Anotace:
Cílem této práce je podat ucelený pohled o stavu dopravní sítě v Ústeckém kraji včetně jejího historického vývoje. Dále se práce zaměří na analýzu plánů budoucího rozvoje dopravní sítě a také pomocí dotazníkového šetření a terénního výzkumu zjištění slabých míst, což může pomoci při budoucím dopravním plánování v rámci Ústeckého kraje. Práce také nastíní základní dopravní vazby mezi vybranými centry …více
Abstract:
The aim of this thesis is to provide a comprehensive review of the state of the transportation network in the Ústí nad Labem region (Czech Republic), including its historical development. Further, it analyses plans for the future development of this transportation network, and through a questionnaire survey and field research identifies weak points, which can help in future transport planning within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Šmíd

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MILLAR, David. Rozvoj a význam dopravní sítě v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie