Bc. Katarína Mitašová

Bakalářská práce

Sledování hladin jetelových isoflavonoidů v ruminální tekutině za pomoci bioreaktoru v přítomnosti jadrného typu krmiva

Monitoring of clover isoflavonoid levels in rumen fluid by bioreactor with addition of forage:concentrate type of feed
Abstract:
Theoretical part of this bachelor thesis deals with clover isoflavonoids, including daidzein, genistein, biochanin A and formononetin. Isoflavonoids are substances which exhibit estrogenic activity. They have wide positive effects to human health, they could be used to treat and prevent diseases such as osteoporosis, cardiovascular diseases or even cancer. Practical part of this bachelor thesis deals …více
Abstract:
Teoretická část této bakalářské práce se zabývá jetelovými isoflavonoidy, mezi které patří daidzein, genistein, biochanin A a formononetin. Isoflavonoidy jsou látky, které vykazují estrogenní aktivitu. Mají široké pozitivní účinky na lidské zdraví, hovoří se o nich v souvislosti s léčbou a prevencí nemocí jako osteoporóza, kardiovaskulární onemocnění či dokonce rakovina. Praktická část této práce se …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta