Ing. Iveta Tůmová

Bakalářská práce

Právo na ochranu před hlukem

Law on Noise Protection
Anotace:
Hluk je závažným škodlivým faktorem životního prostředí člověka. Hlukové znečištění ruší, obtěžuje a může mít škodlivé účinky na zdraví. Práce se zaměřuje na právní nastavení ochrany před hlukem v České republice. V práci jsou nejprve vysvětleny základní pojmy a potom je analyzována stávající právní úprava této oblasti, včetně zmínění problematických otázek a jejich vysvětlení pomocí judikatury. Zvláštní …více
Abstract:
Noise is a significant damaging factor in the human environment. Noise pollution disturbs, annoys and can have negative effects on human health. The thesis focuses on the legislation in the area of noise protection in the Czech Republic. The paper first explains the basic terms and then analyzes the existing czech legislation in this area, including some problematic points which are then explained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta