Mgr. Miroslava Jarolímová

Diplomová práce

Náhradní rodinná péče u dětí s mentálním postižením

Foster (substitute family) care for children with mental disability
Anotace:
Diplomová práce „Náhradní rodinná péče u dětí s mentálním postižením“ se zabývá možnostmi náhradní rodinné péče u dětí s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, zda pozitiva náhradní rodinné péče u dětí s mentálním postižením převažují nad negativy. Práce je doplněna kazuistickými studiemi a analýzou rozhovoru s náhradními rodiči.
Abstract:
The thesis „Tutelary care about children with mental disabilities“ deals with the possibilities of tutelary care about children with mental disabilities. The aim of this thesis is to find out whether the positives of tutelary care about children with mental disabilities prevail the negatives. The work also contains case histories and an analysis of interview with surrogate parents.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta