Mgr. Miroslava Jarolímová

Master's thesis

Náhradní rodinná péče u dětí s mentálním postižením

Foster (substitute family) care for children with mental disability
Abstract:
Diplomová práce „Náhradní rodinná péče u dětí s mentálním postižením“ se zabývá možnostmi náhradní rodinné péče u dětí s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, zda pozitiva náhradní rodinné péče u dětí s mentálním postižením převažují nad negativy. Práce je doplněna kazuistickými studiemi a analýzou rozhovoru s náhradními rodiči.
Abstract:
The thesis „Tutelary care about children with mental disabilities“ deals with the possibilities of tutelary care about children with mental disabilities. The aim of this thesis is to find out whether the positives of tutelary care about children with mental disabilities prevail the negatives. The work also contains case histories and an analysis of interview with surrogate parents.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta