Magda Pecnová

Bakalářská práce

Osvojování druhého jazyka. Teorie osvojovaní druhého jazyka – porovnání z hlediska jazykového transferu z rodného jazyka.

Second Language Acquisition. Linguistic theories of Second Language Acquisition – a comparison in terms of native language transfer.
Anotace:
Tato práce se zabývá porovnáním tří teoretických koncepcí osvojování druhého jazyka z pohledu jazykového transferu z rodného jazyka. V práci jsou nejprve objasněny pojmy týkající se osvojování druhého jazyka a stručně zmíněny některé faktory, které se na tomto procesu podílejí. Další část práce je pak věnována popisu tří vybraných teorií osvojování druhého jazyka, přičemž klíčovým tématem je jazykový …více
Abstract:
This dissertation presents a comparison of three theoretical concepts of second language acquisition in terms of native language transfer. The work first clarifies some terms concerning second language acquisition and briefly mentions some other factors influencing the process of second language acquisition. The following part of the work is focused on the description of three theories of second language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2012
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Dana Hánková, Dip.RSA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College