Bc. Ján Bulejčík

Diplomová práce

Cenová diskriminace v osobní železniční dopravě na Slovensku

Price discrimination in the passenger rail transport in Slovakia
Abstract:
The object of this thesis is analysis of implementing cost-free fare for selected groups of travellers in railway transport in Slovakia, analysis of change in flow of travellers, especially in categories, which are implemented price allowances focused on (children, students, pensioners) and analysis of change in demand for railway transport. The aim of this thesis is to identify influence of implementing …více
Abstract:
Predmetom práce je analýza zavedenia bezplatného cestovného pre vybrané skupiny cestujúcich v železničnej doprave na Slovensku, analýza zmeny v toku cestujúcich, obzvlášť v kategóriách, ktorých sa zavedené cenové zvýhodnenia týkajú (deti, študenti, dôchodcovia) a analýza zmeny dopytu po železničnej doprave. Cieľom práce je identifikovať vplyv zavedenia bezplatného cestovného pre vybrané skupiny cestujúcich …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.