Anna VITÁSKOVÁ

Bakalářská práce

Studium biokompatibilních vrstev polymerů kyseliny mléčné (PLA)

Study of biocompatible layers of polylactic acid (PLA).
Anotace:
V této práci byl pomocí Langmuirova rovnovážného měření studován vliv podmínek na morfologii povrchu a stabilitu vrstev poly(L-latktidu) terminovaného aminem (PLLA-NH2) na rozhraní voda-vzduch. Vrstvy PLLA-NH2 byly nanášeny na skleněný substrát pomocí depoziční techniky Langmuir-Blodgettové. K charakterizaci vrstev bylo použito měření kontaktního úhlu a snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu …více
Abstract:
The influence of condition on surface morphology and stability of poly(L-lactide) amine terminated monolayers at the liquid-air interface was investigated by Langmuir balance measurement. Film of PLLA-NH2 was deposited on the glass substrate with help Langmuir-Blodgett deposition technique. Contact angle measurement and scanning electron microscopy were used for characterization of the prepared film …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
Zveřejnit od: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VITÁSKOVÁ, Anna. Studium biokompatibilních vrstev polymerů kyseliny mléčné (PLA) . Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Nanomateriálová chemie

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4s9kgd 4s9kgd/2
6. 5. 2015
Složky
Soubory
Marklová, E.
7. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.