Bc. Věra Czebeová

Bakalářská práce

Srovnání českého a španělského plaveckého tréninkového plánu přípravného období v žákovské kategorii

Comparation of Czech and Spanisch swimming training plan of pupils category preparation period
Anotace:
Práce se zabývá porovnáním španělského a českého přístupu při sestavování přípravného období v rámci ročního tréninkového plánu pro žákovskou kategorii a zjištění rozdílů mezi nimi.
Abstract:
Bachelor thesis compares spanish and czech system in creation of preparation period in terms of swimming training plan for pupils category. The thesis discovers differences between them.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Marcela Keberlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií